• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

SMILEGOV

Saada link Prindi PDF

SMILEGOV (IEE/12/047/SI2.645923) - Taastuvenergia tegevuskavade elluviimise efektiivsuse tõstmine Euroopa saartel läbi nutika mitmetasandilise juhtimise (Enhancing effective implementation of sustainable energy action plans in European islands through reinforcement of smart multilevel governance)

smilegov logo 270x104IEE logo 376x102

Taastuvenergia tegevuskavade jätkusuutlikul ja efektiivsel elluviimisel kohalikul tasandil on tõhus ning mitmetasandiline koostöö üks võtmeküsimusi. Koostöö on kohaliku kogukonna jaoks kriitilise tähtsusega, kuna tagab saare tasakaalustatud arengu, ressurside kasutuse, majanduskasvu ning kodanike ja külaliste elukvaliteedi.

Projekti tegevuskava:

 • Luuakse 11 saarte klastrit;
 • Töötatakse välja strateegilised suunised taastuvenergia tegevuskavade elluviimiseks saartel;
 • Töötatakse välja projektiideed (energeetika, transport jm);
 • Analüüsitakse finantseerimismehhanisme (PPP, struktuurifondid, integreeritud merenduspoliitika, sh programm Blue Growth jm) saarte võimalustest tulenevalt;
 • Kaasatakse kohalikku kogukonda osalema taastuvenergia investeeringutes (sh investeerimisfondid, energiaühistud jm);
 • Luuakse uusi toetavaid struktuure (nt Linnapeade pakti eeskujul);
 • Luuakse uusi regionaalseid toetusmehhanisme vähem arenenud saartele.

Partnerid:

Projekti kestvus: 30 kuud (kuni august 2015)

Projekti kogueelarve: 1 521 738 eurot

Projekti kodulehekülg:  www.smilegov.eu

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]