• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Advendiajast, liiklemisest pimedal ajal ja talvetingimustes

Saada link Prindi PDF

Aasta pimedaim aeg on kätte jõudnud. Seega on kergliiklejatele asjakohane meelde tuletada enda nähtavaks tegemise vajadusest.

Kodust väljudes on mõttekas kontrollida helkurelemendi olemasolu riietusel või taskus. Kellel helkurit veel ei ole, kuid kavatseb seda alles soetada, tuletan meelde, et ostes endale helkurit, tuleb veenduda, et helkuril või selle pakendil on olemas tähis CE EN13356. See kinnitab, et helkur vastab standardile, on kvaliteetne ja tagab optimaalse nähtavuse.

Liiklusseadus sätestab jalakäija asukoha teel ning ütleb, et halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. Soovitav on helkurit kanda nii, et see jääb kandja teepoolsele küljele põlve või küünarliigese kõrgusele.

Jalgratturitele meenutan veelkord muudatustest liiklusseaduses. Jalgrattal peab pimeda ajal põlema ees valge ja taga punane tuli. Asjakohane on lisada, et tuli peab omama valgusjõudu, mis teeb jalgratturile teeosa, millel ta liigub, nähtavaks. Esi- ja tagarattal peab olema vähemalt üks kollane helkur. Lahkudes jalgratta juurest, tuleb jalgratas lukustada, vältimaks omaniku eemaloleku ajal selle kasutamist kolmandate isikute poolt. Jalgrattal peab olema kell ja rattaga tohib sõita sõidutee parempoolse serva lähedal või jalgratta teel. Lükates jalgratast on vajalik järgida parempoolse liikluse põhimõtet, st jalgratast tohib lükata parempoolse sõidutee serva lähedal. Soovitavalt nii, et jalgrattast ise ollakse sõidutee serva pool. Oluline on juhtida jalgratturite tähelepanu sellele, et ületades sõiduteed jalakäijate ülekäiguraja kaudu, tuleb anda teed sõidukitele. Samaaegselt peab tagama jalakäijate ohutuse. Seega tuleb sõita jalgrattaga ülekäigurajal ning jalakäija ja jalgaratta teel jalakäijate läheduses jalakäija kiirusega. Soovides, et sõidukijuht jalgratturile teed annaks, tuleb ülekäigurada ületades jalgratast käekõrval lükata. Alla 16-aastane juht peab jalgrattaga sõitmisel kandma peas kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Siit lapsevanematele meeldetuletus – oma alla 16aastast last luba kodust jalgrattal välja kiivrit kandes ja kontrolli juhiloa kaasaskandmise kohustuse täitmist!

Lisan oma tööalasest kogemusest tulenevalt, et väljaspool püsivalgustusega asustatud punktides elavatel inimestel on mõistlik kanda teel liikudes üleriiete peal helkurvesti. Mida nähtavamaks te ennast pimedal ajal liikudes muudate, seda turvalisem on kodutee.

Nüüd tähelepanekutest, mis tekkinud piirkonnas tööd tehes:

Pimedal ajal ajavahemikus päikese loojangust kuni päikese tõusuni ei kasuta jalgratturid alati nõutavaid tulesid.

Kaubandusasutuste ja koolide juurde jäetud jalgratastest valdav enamus on lukustamata.

Alla 16-aastastest jalgratturitest ei soovi kõik kanda kohustusliku jalgratturi kiivrit.

Unustatakse kaasa võtta jalgratturi juhiluba ning sõidutatakse sõitjaid selleks mitte ettenähtud kohal.

Läheneva talve tulekuga seonduvalt on mõistlik mootorsõidukijuhtidel vaadata enne sõidu alustamist üle enda kasutuses oleva sõiduvahendi rehvide seisukord ja tulede korrasolek. Sõitmisel veenduda sõitjate poolt turvavarustuse õiges kasutamises. Lugupidamisest kaasliiklejate suhtes vaadake üle enda poolt juhitud sõidukite tulede õige kasutamine. Ärge rääkige sõidu ajal mobiiltelefoniga ilma käed vabad süsteemi kasutuseta. Kohandage sõidukiirus teeoludele vastavaks, et sõit ei lõpeks ootamatu teelt väljasõiduga.

Vastutusest siinkohal kirjutada ei soovi. Küll saab igaüks endalt küsida, kas raskel ajal soovin ise saada karistatud ja maksta määratud rahatrahvi? Liiklusseadus on kehtinud piisavalt pikalt saamaks selgeks muudatuste sisu. Sellest on palju meedias räägitud. Soovin kõikidele, et õpiksite võõrastest vigadest, mitte enda eksimustest!

Nautige advendiaega – aasta kõige pimedamat, kuid ka rahulikumat aega. Paljudele meist on see aeg talviseks puhkuseks. Käiakse tavapärasemalt enam üksteisel külas või nauditakse lihtsalt talvist rahu ja vaikust. Paraku kipub igal aastal kõike seda ilusat rikkuma teedel ja tänavatel aeg ajalt kostuvad kärgatused, viled ja valgussähvatused, mida tekitavad mitmesugused pürotehnilised tooted. Samuti on nüüd alustatud suuremates kaubandusasutustes pürotehnilisi tooteid müüma.

Muidugi tekitavad kõikvõimalikud viled, praginad ja raketid just poisikeste hulgas suurt huvi ja vastavate müügilettide juures ei näi klientidest puudust tulevat. Siiski tuleb meeles pidada, et kõike, mis on vabalt müüa, ei tohi veel vabalt ja kõikjal kasutada.

Tuletan meelde, et avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22-st kuni 6-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00-st kuni 7-ni. Käesolevas lõikes sätestatud keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa. Oleme siis mõistvat kaaselanike ja naabrite suhtes ning hoiame ebameeldivused endast eemal.

Nagu öeldud on advendiaeg ja jõulud rahulikud pühad. Tullakse kaugelt koju ja pered saavad üle hulga aja kokku. Käiakse kirikus ja kalmistutel, kus meenutatakse meie hulgast lahkunuid. Õhtul jõululauas tehakse tagasivaade möödunud aastale. Austagem oma ligimeste soovi pühi rahulikult tähistada uue loodud ühise Hiiu valla territooriumil.

Ilusat advendiaega, rahulikke ja turvalisi jõulupühi!

Igapäevaste muredega on võimalik piirkonnapolitseiniku poole pöörduda tööpäeviti helistades telefonidele 440 1431 või 512 6131. Töövälisel ajal helistada telefonile 110. Kodanike vastuvõtt toimub vastavalt vajadusele aadressidel Sadama 26 ja Tööstuse tee 25.

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]