• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

NEW BRIDGES: Elukvaliteedi tugevdamine läbi parema linna ja maa koosmõju juhtimise

Saada link Prindi PDF

NEW BRIDGES: Elukvaliteedi tugevdamine läbi parema linna ja maa koosmõju juhtimise (Strengthening of Quality of Life through Improved Management of Urban Rural Interaction) www.urbanrural.net

Linnaline areng sõltub nii linnaga külgnevatest maapiirkondadest kui nende kahe elupaiga omavahelisest seotusest. Linna-maa koosmõju on otseselt seotud inimeste igapäevaelu ja arusaamaga elukvaliteedist. See on oluline:

1. Elupaiga valikul

2. Liikumisvabaduse ja juurdepääsude kasutamisel

3. Teenuste kättesaadavusel

Kui linnaregioon ei suuda tagada mitmekesist keskkonda, mis jätkusuutlikult vastab erinevate elanike ootustele ja elustiilile, siis ei saa selline piirkond pidada end ka ligitõmbavaks või konkurentsivõimeliseks elupaigaks. Parem linna ja maa koostoime juhtimine suurendab linnade ja regioonide külgetõmbavust ning konkurentsivõimet!

Kuidas seda tagada?

Projektil NEW BRIDGES, mis ühendab 12 partnerit 8 maalt, on järgmised eesmärgid:

• parandada linna ja maa koosmõju juhtimist

• tuua linna ja maapiirkondade planeeringutesse elukvaliteedi kontseptsioon

• hinnata linna-maa koosmõju jätkusuutlikku potentsiaali mitmete juhtumipõhiste analüüside kaudu kõikjal LMRis

• luua ja testida juhtimismudeleid, mis vastavad LMRis elavate inimeste vajadustele, väärtushinnangutele ja elustiilile

• kaasata inimesi ja huvigruppe regionaalse planeerimise protsessi

• luua uusi linna-maa partnerlusi

• tõsta linnaregioonide külgetõmbe- ja konkurentsivõimet

Projekti väljundid

• Elukvaliteedi kontseptsiooni käsiraamat, mis lähtub

» elanike eelistustest;

» liikumisvabadusest ja juurdepääsude võimalustest;

» teenuste kättesaadavusest;

• linna-maa koosmõjude juhtimiskavadest linnaregioonide jaoks;

• poliitika ja praktika kujundamise soovituste kogumist;

• piloottegevustest;

• linna-maa koosmõjude parema juhtimise uutest planeerimismeetoditest ja –mudelitest.

Projekti esimeses faasis analüüsitakse erinevate sotsiaalsete gruppide (nt perede, ettevõtjate, pensionäride) ja teiste huvigruppide (nt ettevõtjate ühenduste, MTÜde, ühistranspordi firmade) eelistusi ning võrreldakse neid olemasoleva poliitika ja praktikaga. Tulemustest johtuvalt määratleb projekt piloottegevused partnerlinnades.

Projekti teises faasis valmistatakse ette valitud piloottegevusi projekteerides, huvigruppidega läbi rääkides ja töötubades arutades.

Kolmandas faasis viiakse ellu piloottegevused partnerlinnades. Iga partner arendab välja kava, kuidas parendada linn-maa koosmõju juhtimist oma linnas.

Lõpuks koostab projekti konsortsium soovituste valiku planeeringute läbiviimiseks regionaalsel ning rahvuslikul tasandil LMRs ja piiriüleseselt.

Projekti partnerid

• Union of the Baltic Cities (UBC) (FI)

• Nordregio (SE)

• ECAT-Lithuania (LT)

• Regional Council of Southwest Finland (FI)

• City of Turku (FI)

• Freie und Hansestadt Hamburg (DE)

• Region of Lower Silesia (PO)

• Municipality of Kaunas district (LT)

• Zemgale Planning region (LV)

• City of Örebro (SE)

• Hiiumaa County Government (EE)

• Triangle region (DK)

Kaaspartnerid

• Finnish Ministry of Environment

• Latvian Ministry of Environment

• Estonian Ministry of Economic Aff airs and Communication

• Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein

• Baltic Sea States Sub-regional cooperation (BSSSC)

• SOG Baltic 21

• City of Salo (Southwest Finland)

• Urban Studies Network – Centre for Urban and Regional

Studies and Department of Architechture

• Helsinki University of Technology

• Hafencity Universität -Hamburg Germany

• Ludwigslust County Germany

• German Federal Offi ce for Building and Regional planning

• Kärdla Town Municipality, Hiiumaa Cooperation Network

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]