• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Sadama rekonstrueerimine

Saada link Prindi PDF

Sadama taastamiseks on ettevalmistustöid tehtud alates 1990-ndate aastate algusest. Aastate jooksul on erinevate projektide toel läbi viidud mitmeid uuringuid ning analüüse, mis kinnitavad sadama rajamise vajalikkust kohaliku majandus- ja sotsiaalelu elavdamiseks.

Sadama ehitamiseks vajaliku rahastuse saamiseks esitas Kärdla Linnavalitsus augustis 2010 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise" meetmesse projektitaotluse „Kärdla sadama rekonstrueerimine", mille osas tingimuslik otsus tehti veebruaris 2011 ning projekt rahuldamise lõplik otsus oktoobris 2011. Projekti eelarvest 3 195 390 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede, mille elluviijateks on Siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Projekti omafinantseeringu tagab Kärdla linn.

Projekti tegevuskava näeb ette sadamaala täiendavate geoloogiliste uuringute läbiviibimist, projekteerimistöid ning sadamarajatise ehitustöid, mis kestavad 2013. aasta lõpuni. Sadam avatakse 2014. aasta suvehooajaks.

Paralleelselt sadama ehitusega tegeletakse ka sadama lähiümbruse ehk nn Hiiumaa turunduskeskuse arendamisega. 2011. aasta detsembris valmis maa-ala detailplaneering Interreg projekti „New Bridges: Elukvaliteedi tugevdamine läbi parema linna ja maa koosmõju juhtimise" raames Hiiu maavalitsuse toel (vt. www.urbanrural.net).

Euroopa Liit Regionaalarengu fond Eesti Tuleviku heaks

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]