• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Linnamajandus

Loomsete jäätmete matmine Hiiumaal

Saada link Prindi PDF

Veterinaar- ja Toiduamet oma otsusega 14.06.2012 a. rahuldas HOL taotluse tunnistada kõrvaliseks piirkonnaks Nõmba külas asuv loomsete jäätmete matmispaik ehk selle otsusega anti luba Hiiumaal erandkorras matta loomseid jäätmeid .

Matmispaiga omanik on AS Vireen, Ebavere k. Väike-Maarja vald Lääne-Virumaa, operaator ja vastutaja OÜ Hiiu Autotrans, tunnustamise nr. R/02/ABP/002, Rookopli 17 Kärdla.

Matmiskoht asub kaitstud põhjaveega (16 m paksune savikiht) alal. Detailplaneeringujärgselt on matmiskoha ümber 100 m raadiusega sanitaarkaitsetsoon .

Matmispaik on rajatud selliselt, et ei ohusta inimeste ja loomade tervist, välistatud on liha- ja kõigetoiduliste loomade juurdepääs. Matmine toimub keskkonda kahjustamata ja on kooskõlas keskkonnaalaste õigusaktide nõuetega.

Loomaomaniku jaoks matmispaiga avamine muutusi kaasa ei too.

Looma huku või kõrvaldamise korral tuleb kutsuda kohale loomaarst, kes teeb kindlaks looma surma põhjuse ja väljastab vet. tõendi vormi 5T. Volitatud veterinaararstid on Kärdla linnas, Kõrgessaare ja Pühalepa valdades pr. Ly Kokla ning Käina ja Emmaste valdades hr. Kalju Hülg.

Looma äraviimiseks tuleb helista telefonil 4631737 või 5203795 OÜ Hiiu Autotransi.

OÜ Hiiu Autotrans registreerib ja esitab matmispaiga omanikule AS Vireen ning vajadusel Toidu- ja Veterinaarametile andmed maetud loomade kohta.

Kõrvaldamise tasu Hiiumaa loomaomanikele ei muutu ja kehtib üldine AS Vireen teenuse hinnakiri.

Teed ja tänavad

Saada link Prindi PDF

Kärdla teede ja tänavate hooldustööde teostamiseks aastatel 2011-2016 on sõlmitud hankeleping riigihanke nr 123801 võitja AS-ga Veolia Keskkonnateenused.

Tänavavalgustus

Saada link Prindi PDF

Tänavavalgustuse hooldustöid teostab Kärdla linnavalitsuse lepinguline partner OÜ Väino & KO.

Alates 19-ndast septembrist põleb tänavavalgustus Kärdla linnas järgmise graafiku alusel:

E, T, K, N  alates 5.30 kuni valgeni ja alates pimedast kuni 23.00
R  alates 5.30 kuni valgeni ja alates pimedast kuni 01.00

L  alates pimedast kuni 01.00
P  alates pimedast kuni 23.00

Jäätmemajandus

Saada link Prindi PDF

Jäätmeveo korraldus

Alates 1. aprillist 2011 toimub Hiiumaal korraldatud jäätmevedu ehk jäätmete regulaarne äravedu kindla graafiku alusel. Kärdla linnas toimub prügivedu eramust või kuni nelja korteriga korrusmajast vähemalt üks kord nelja nädala tagant. Viie ja rohkem korteriga korrusmajast toimub prügivedu vähemalt iga kahe nädala tagant.

Ühisveevärk ja kanalisatsioon

Saada link Prindi PDF

Vee- ja kanalisatsioonimajanduse korraldamisega tegeleb Kärdla linnas AS Kärdla Veevärk. Ettevõte on loodud Kärdla linna, Pühalepa valla ja Käina valla koostöös. Ettevõtte eesmärgiks on tagada elanikkonnale ja ettevõtetele joogivesi ning heitvee puhastamine.

Heakord ja haljastus

Saada link Prindi PDF

Haljasalade hooldustöid teostab Kärdla linnavalitsuse lepinguline partner AS Veolia Keskkonnateenused.

Kalmistu hooldus

Saada link Prindi PDF

Kärdla kalmistu hooldustöid teostab Kärdla linnavalitsuse lepinguline partner OÜ Hiiu Autotrans. Hooldaja peab korras Kärdla kalmistut ja tagab dokumentatsiooni vastavalt Kalmistuseadusele ja Kärdla kalmistu kasutamise eeskirjale.

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]