• Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
 • Kärdla Linn
In particular, Payday Loans Texas can cater to the needs of its residents.
Cialis
Kärdla Linn

Uus omavalitsusüksus - HIIU VALD

Alates 30.oktoobrist 2013 on Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühinemisel moodustunud uus omavalitsusüksus HIIU VALD (www.hiiuvald.ee). Kärdla Linnavalitsus ja Kõrgessaare Vallavalitsus ametiasutustena jätkavad oma ülesannete täitmist senistel aadressidel ja kontaktidel kuni uue ametiasutuse, Hiiu Vallavalitsuse, moodustamiseni.

Pillole per dimagrire

pastiglie per dimagrire

Seoses sellega käesolevat kodulehte - www.kardla.ee - enam ei uuendata. Uus info on uuel, Hiiu valla kodulehel.

Projektid

ISLEPACT: säästva energia tegevused Euroopa saartel

Saada link Prindi PDF

 

Projekt ISLEPACT algas 01.02.2010 ja kestis 30 kuud. Projekti kaasrahastati Euroopa Komisjoni Energia direktoraadi poolt.

Läänesaarte alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemid

Saada link Prindi PDF
Ühtekuuluvusfondi (ÜF, Cohesion Fund) abil viib Euroopa Liit ellu oma regionaalpoliitikat ning aitab järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi rahastades suuri transpordi- ja keskkonnainfrastruktuuri projekte.

ÜF keskkonnasektori projektide eesmärk on viia sektori olukorda kirjeldavad näitajad vastavusse ELi nõuetega.

Kärdla ranna tingimuste parendamine

Saada link Prindi PDF

Projekti eesmärgiks oli muuta Kärdla rannaala atraktiivsemaks ning anda inimestele võimalus kvaliteetselt aega veeta looduses ja värskes õhus.

Hiiumaa laste ühismaalimise päev

Saada link Prindi PDF

Läbi aastate on üheks Lastefestivali raames toimunud populaarseks teemaürituseks olnud ühismaalimine kus lapsed maalivad koos pilte etteantud teemadel.

Lehekülg 2 / 2

Disain Yagendoo.com & põhi simsalaring.eu [+]