SMILEGOV

Neljapäev, 11 Juuli 2013 Euroopa Komisjon
Prindi

SMILEGOV (IEE/12/047/SI2.645923) - Taastuvenergia tegevuskavade elluviimise efektiivsuse tõstmine Euroopa saartel läbi nutika mitmetasandilise juhtimise (Enhancing effective implementation of sustainable energy action plans in European islands through reinforcement of smart multilevel governance)

smilegov logo 270x104IEE logo 376x102

Taastuvenergia tegevuskavade jätkusuutlikul ja efektiivsel elluviimisel kohalikul tasandil on tõhus ning mitmetasandiline koostöö üks võtmeküsimusi. Koostöö on kohaliku kogukonna jaoks kriitilise tähtsusega, kuna tagab saare tasakaalustatud arengu, ressurside kasutuse, majanduskasvu ning kodanike ja külaliste elukvaliteedi.

Projekti tegevuskava:

Partnerid:

Projekti kestvus: 30 kuud (kuni august 2015)

Projekti kogueelarve: 1 521 738 eurot

Projekti kodulehekülg:  www.smilegov.eu